Často kladené otázky

Ohlašování závad

Ohlášení poruchy provádějte telefonicky na čísle +420 311 610 410 linka 1, nebo emailem na technické podpoře  podpora@cms.cz. Telefonicky lze poruchy hlásit v pracovních dnech od 8.00 do 20.00 hodin a ve dnech pracovního volna, klidu a o svátcích od 9.00 do 20.00 hodin. Za ohlášení závady se nepovažuje SMS zpráva.

Účastník je povinen ohlásit jméno (případně firmu), na koho je smlouva sepsána, lokalitu připojení, telefonní kontakt, typ služby, číslo smlouvy nebo kontaktní jméno pověřené osoby a komunikační heslo uvedené při podpisu smlouvy. Dále popis poruchy a v případě potíží s rychlostí případný výsledek měření z www.speedtest.net, www.dsl.cz, www.rychlost.cz apod. Výsledek zároveň můžete zaslat na podpora@cms.cz.

Při telefonickém hlášení je přijímající technik oprávněn požadovat po účastníkovi písemné nebo elektronickou poštou zaslané ohlášené závady.

V případě hlášení poruchy emailem je účastník povinen komunikovat z emailu, uvedeného na smlouvě při jejím podpisu. V případě použití jiného emailu je servisní technik oprávněn vyžadovat komunikační heslo, nebo další upřesňující údaje.

 

Kontakt na servisní centrum

telefon: +420 311 610 410, volba č. 1

e-mail:  podpora@cms.cz

Po přijetí poruchy je tato zavedena do systému a naši technici započnou s jejím řešením nejpozději do 12 hodin od jejího nahlášení.
Na e-mailové adrese podpora@cms.cz Vám zároveň zodpovíme technické dotazy.

 

Dohledový systém

Naše síť je nepřetržitě kontrolována dohledovým systémem a je tedy velmi pravděpodobné, že pokud se jedná o závadu na spojích nebo vysílačích, jsme již o Vámi hlášeném problému informováni a pracujeme na jeho odstranění.

 

Než nás kontaktujete

V případě, že jste zjistili na Vašem připojení k internetu problém - nelze zobrazovat www stránky, nebo nelze odesílat/přijímat poštu, učiňte nejprve následující kroky:

  1. Zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení připojena do elektrické sítě. Pokud tomu tak není, zajistěte jejich připojení. Pokud ano, odpojte je na dobu cca 10 vteřin a znovu připojte. Vyčkejte minimálně 1 minutu a poté zkontrolujte funkčnost připojení.
  2. Pokud máte ve svém přípojném místě více počítačů, tabletů, chytrých telefonů, nebo jiných zařízení, zkontrolujte, zda se závada projevuje i na nich. Pokud ne, bude pravděpodobně problém pouze v jednom z Vašich zařízení. V takovém případě kontaktujte Vašeho správce sítě/servis výpočetní techniky. Pokud se závada vyskytuje na všech zařízeních, ujistěte se, že je router/switch připojen k elektrické síti. Pokud ne, zajistěte jejich připojení. Pokud ano, odpojte je od elektrické sítě na dobu cca 10 vteřin a znovu je připojte, poté vyčkejte minimálně 1 minutu, během které dojde k obnovení všech jeho funkcí. Nyní je také nutné restartovat počítače, tablety, nebo chytré telefony a teprve pak zkontrolovat funkčnost připojení.
  3. V případě, že využíváte hlasové služby VoIP, zkontrolujte, zda je Váš telefon, připojený k VoIP bráně, funkční. Pokud ne, zjistěte, zda jsou Váš telefon nebo VoIP brána připojeny do elektrické sítě. Pokud nejsou, zajistěte jejich připojení. Pokud ano, odpojte je od elektrické sítě na cca 10 vteřin a poté je znovu připojte a vyčkejte minimálně 1 minutu, během které dojde k obnovení všech jejich funkcí.

Pokud se Vám ani po provedení všech těchto kroků nepodaří připojení či službu zprovoznit, ohlaste závadu dle výše uvedeného postupu.

V žádném případě na routeru, nebo jakémkoliv zařízení, NEPOUŽÍVEJTE tlačítko RESET! V takovém případě dojde k vymazání nastavení a případný servisní zásah BUDE zpoplatněn.

 

Bezpečnost

Při bouřkách, silném větru nebo velkých změnách napětí v elektrické síti, může dojít k poškození veškeré techniky. Pokud nepracujete na PC, doporučujeme ho odpojit od elektrické sítě vytažením napájecí šňůry ze zásuvky. Tento postup doporučujeme použít i pro přijímač, router, VOIP telefon, switch a veškerou další techniku. Dále je vhodné odpojit UTP kabel od PC (kabel počítačové sítě, který propojuje PC s přijímačem, routerem, nebo switchem).

Pokud by odpojování přijímače, switche nebo routeru, od elektrické sítě bylo problematické, nemusíte je vypínat, ale určitě odpojte UTP kabel ze sítové karty PC. Dodržováním výše uvedeného postupu, můžete, ve většině případů, předejít poškození jakékoliv techniky.

V případě poškození přepětím, ať už z elektrické sítě, nebo bleskem po kabelu z přijímače není možné uplatnit záruku.

 

Mimosoudní řešení sporů

Podle § 14  odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, mají uživatelé právo řešit svůj spor i mimosoudně tak, že se při řešení sporu plynoucích ze Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb společnosti CMS Internet s.r.o., obrátí na Český telekomunikační úřad a v případě ostatních služeb na Českou obchodní inspekci.